Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 5

Świadoma odpowiedzialność

W tym samym duchu [co ks. bp Juliusz Bursche] wypowiadał się ks. Jerzy Sachs w referacie zatytułowanym Nasze miejsce w społeczeństwie: „Ewangelik nie może być człowiekiem zawieszonym w próżni (…). Ewangelik musi być człowiekiem Biblii, musi w niej szukać dla siebie wzorów i mądrości rozwiązywania problemów życia (…). Dlatego nasze miejsce to nie separatyzm, zamknięcie, getto społeczne, ale społeczność z narodem, który jest moim narodem, bo jego duchowy, kulturalny i materialny byt oraz rozwój to moja własna radość, a czasem – niestety – też i smutek (…). Naszym miejscem nie jest statystyczne stwierdzenie istnienia, ale świadome, odpowiedzialne życie religijne i kościelne, które przynosi błogosławieństwo Polsce i jej przede wszystkim. Tak pojmuję i zawsze pojmowałem patriotyzm, który jest i pozostanie sercem i sumieniem naszej ojczyzny, w jej walkach, w budowaniu dnia dzisiejszego i jutra, na drodze do prawdziwie szlachetnego i wolnego bytu każdego Polaka (…). Nasze miejsce w społeczeństwie to świadoma odpowiedzialność za duchowy skarb narodu i całość jego dziejów, za rzeczywistość budowania duchowego życia, jego dziś i jutro; to nasze własne życie, które my, ewangelicy Polacy przyjmujemy codziennie z rąk Ojca Niebieskiego przez Jezusa Chrystusa”.

 

Ewa Jóźwiak, „SACHSOWIE. Polacy z wyboru”, Wieluń 2017, ss. 206–207