Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

Noc Muzeow 2012 w Zelowie (fot. A. Kimmer)W tym roku w ramach Nocy Muzeów do obejrzenia swoich zasobów archiwalnych, wysłuchania koncertów i poznania historii zaprosiły kościoły ewangelicko-reformowane w Łodzi, Warszawie i Zelowie.

Stołeczny kościół przy ul. Solidarności 74 można było zwiedzić z przewodnikiem, zobaczyć oryginał XVI-wiecznej Biblii Brzeskiej, zwiedzić wystawę o Janie Kalwinie i reformacji, obejrzeć wystawę fotografii artystycznej Marii Oracz-Świątek, oraz wystawę pt. „(Nie)znani reformowani”. Można było też wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu Piotra Wilczyńskiego, a także zauroczyć się przedwojenną Warszawą w „Semadeni Café”.

Łódzka parafia przygotowała koncert, podczas którego wystąpiły m.in. Zelowskie Dzwonki, Jacek Mazurek z recitalem gitarowym i inni. Odwiedzający kościół oglądali też wystawę fotografii Witolda Krassowskiego zatytułowaną „Pieśń na wyjście. Ostatni mistrzowie sceny”, a także mogli porozmawiać z autorem. Nie zabrakło oczywiście możliwości zwiedzenia kościoła i zapoznania się z jego historią.

Parafia w Zelowie otworzyła podwoje Muzeum – Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich. W kościele można było posłuchać prezentacji na temat dziejów Kościoła reformowanego na tych terenach.

Ta niezwykła inicjatywa, jaką jest Noc Muzeów, zapoczątkowana została w Berlinie w roku 1997, a w 2001 r. przekształciła się w przedsięwzięcie o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział bierze obecnie około 120 miast Europy. W Polsce odbywa się od 2003 r., a ewangelickie parafie włączają się w nią od kilku lat.

ej, bk

 

Na zdjęciu Noc Muzeów w Zelowie (fot. A. Kimmer)