Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

Zjazd Gnieznienski 2012 (fot. Michal Karski)Zakończenie Zjazdu Gnieźnieńskiego (fot. Michał Karski)

 

„Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan” – wokół tego tematu toczyły się debaty podczas tegorocznego IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywał się od 16 do 18 marca. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na religię jako na źródło kapitału społecznego oraz zastanowić się nad obywatelskim zaangażowaniem chrześcijan. Dyskusje pokazały z jednej strony zdolność uczestników do dialogu, a z drugiej – wielość interpretacji współczesnych procesów społecznych.

Zjazdy Gnieźnieńskie organizowane od 1997 r. przez środowiska rzymskokatolickie są spotkaniami chrześcijan z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy podczas wykładów, dyskusji, warsztatów zastanawiają się nad problemami współczesnej Europy. Od 2000 r. Zjazdy mają charakter ekumeniczny – do udziału zapraszani są przedstawiciele innych wyznań, a także innych religii i światopoglądów. W tym roku po raz pierwszy przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas wszedł do Komitetu Organizacyjnego imprezy.

Co do tego, że chrześcijanie powinni się angażować jako obywatele nikt w Gnieźnie nie miał wątpliwości. Wskazywano na badania, według których zaangażowanie religijne sprzyja zaangażowaniu obywatelskiemu. Mówiono o kościelnych inicjatywach charytatywnych. Przypominano rolę Kościołów w pojednaniu między narodami.

Choć nikt nie podważał idei pluralizmu światopoglądowego w Europie, zauważalne były przynajmniej dwa podejścia w postrzeganiu jego efektów przez chrześcijan.

Pluralizm przyniósł rozluźnienie więzi z tradycyjnymi autorytetami, w tym z instytucjami religijnymi. Powszechnie kiedyś uznawane systemy etyczne zostały zrewidowane. Dla bardziej konserwatywnych chrześcijan...

Michał Karski

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl