Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

 

Z dwóch względów tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan był dla polskich Kościołów wyjątkowy. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Polski. Po drugie, w tym roku przypadły dwie ważne rocznice w historii krajowego ekumenizmu: mija 70 lat od utworzenia Tymczasowej Rady Ekumenicznej oraz 50 lat od pierwszego w świątyni rzymskokatolickiej w Polsce nabożeństwa ekumenicznego.

Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan co roku są przygotowywane przez chrześcijan z innego kraju, następnie przepracowywane razem z przedstawicielami Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, wreszcie publikowane i wykorzystywane w trakcie ekumenicznych modlitw na całym świecie. W tym roku materiały te przygotowała polska grupa redakcyjna, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego.

Na główne hasło Tygodnia Modlitw wybrano słowa „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1Kor 15,51-58).

Członek grupy redakcyjnej i pomysłodawca tego tematu, ks. bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego tłumaczył, że w roku wielkich imprez sportowych – Igrzysk Olimpijskich i piłkarskich Mistrzostw Europy – będzie wielu zwycięzców i zwyciężonych. Dlatego warto nawiązać do tematyki zwycięstwa, co w kontekście chrześcijańskim odnosi się do...

Michał Karski

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl