Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946) zasłużył na miano najwybitniejszego żyrardowianina. Wywodzący się z robotniczego środowiska potomek braci czeskich, członek żyrardowskiego zboru ewangelicko-reformowanego, związany był z miastem przez całe życie: tu się urodził, wychowywał, rósł ciesząc się sukcesami miasta i przeżywając głęboko chwile jego słabości. 5 grudnia 2011 r. w jego rodzinnym mieście odbyła się sesja naukowa.

Zasługi żyrardowskiego myśliciela i pisarza mają rangę dwojaką. Znaczenie ogólnokrajowe nadała mu twórczość literacka, w tym ogromnie zróżnicowana pod względem tematycznym i językowym, działalność translatorska. Dzięki żmudnym przekładom, polski czytelnik mógł zapoznać się z dziełami literatury obcej takich autorów, jak Karel Čapek, Boźena Nemcova, Jonathan Swift, James Fenimore Cooper, Dmitrij Mereżkowski, Ernst Kretschmer, Emil Ludwig, Roger Martin du Gard. Rozgłos przyniósł Hulce przekład „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jaroslava Haška. Do najwybitniejszych osiągnięć pisarza należy książka „Śląsk za Olzą” (1938 r.), przedstawiająca położenie ludności polskiej na Zaolziu oraz szczególnie ważne dla Żyrardowa powieści realistyczne o wspomnieniowym charakterze: „Mój Żyrardów” (1934 r.) oraz „Księżyc  nad Cieszynem” (1946 r.). W okresie międzywojennym XX w. żyrardowski pisarz współpracował z wieloma czasopismami; najściślej z „Wiadomościami Literackimi” i „Jednotą”. Jego teksty mają charakter uniwersalny, dotykają meandrów natury ludzkiej, opisują problemy wyznaniowe, w większości przypadków poruszają tematykę filozoficzną, etyczną, religijną i polityczną. Jako znawca problematyki społecznej i narodowościowej południowego pogranicza żyrardowianin zapraszany był do pracy w służbie dyplomatycznej. Koła rządowe czyniły to w chwilach najtrudniejszych, bo...

Jerzy Naziębło

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

Uczestnicy żyrardowskiej konferencji o Pawle Hulce-Laskowskim (fot. Mirosława Weremiejewicz)Uczestnicy konferencji „Paweł Hulka Laskowski - wyjątkowy człowiek, wybitny żyrardowianin”,
która odbyła się 5 grudnia 2011 r. w Żyrardowie (fot. Mirosława Weremiejewicz)