Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2005

Jednym z najwcześniejszych apologetów chrześcijańskich był Justyn, zwany Justynem Filozofem i Męczennikiem1. Justyn urodził się na przełomie I i II wieku w mieście Neapolis (dzisiejsze Nablus), położonym w Palestynie niedaleko samarytańskiego miasta Sychem. Justyn nie był jednak ani Samarytaninem, ani Żydem, ponieważ jego rodzina wywodziła się z greckich lub rzymskich osadników, którzy zamieszkiwali Neapolis. Niewykluczone, że ojciec przyszłego myśliciela chrześcijańskiego był weteranem wojennym, któremu w zamian za zasługi dla Rzymu nadano ziemię na terenach Palestyny. Można zatem przyjąć, iż Justyn pochodził z rodziny zamożnej, osadzonej mocno w kulturze hellenistycznej. Była to z całą pewnością rodzina pogańska, nie mająca nic wspólnego z chrześcijaństwem2.

Podobnie jak wielu ówczesnych młodzieńców pochodzących z dobrych, zamożnych rodzin, Justyn odebrał staranne wykształcenie filozoficzne, zgłębiając wiedzę u nauczycieli reprezentujących różne filozoficzne szkoły. Przyszły apologeta chrześcijański miał nadzieję, iż pozna filozofię, która da mu pewność posiadania prawdy. Dodać należy, że filozofia taka - według Justyna - powinna w pierwszym rzędzie zapoznać ludzi z prawdą o Bogu3. Historię swoich poszukiwań intelektualnych i spotkań z nauczycielami filozofii opisał potem Justyn w dziele Dialog z Żydem Tryfonem. Oddajmy zatem głos samemu autorowi:

[...] zapragnąłem przyłączyć się do któregoś z tych filozofów i oddałem się stoikowi. Spędziłem z nim razem dłuższy przeciąg czasu, lecz gdy się me wiadomości o Bogu nie pogłębiły - on sam bowiem nic nie wiedział i mawiał, że to nauka zgoła niepotrzebna - tedy go porzuciłem i udałem się do innego filozofa, perypatetyka4, jak się zdawało męża bystrego rozumu. Znosił on mnie cierpliwie przez kilka pierwszych dni, ale potem zażądał, bym mu określił wysokość czesnego, bo inaczej stosunki nasze żadnej nam korzyści nie przyniosą. Z tej przyczyny i jego opuściłem, jako że w ogóle go za filozofa nie uważałem.

Dr Rafał Marcin Leszczyński

Ojcowie Kościoła - Justyn Męczennik w poszukiwaniu filozofii prawdziwej (cz.11) - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl