Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2005

Ośrodek Ekumeniczny, działający przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku, zorganizował w dniach 2-5 lipca br. (już po raz szósty) Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze. Tematem przewodnim spotkania stały się słowa kard. Josepha Ratzingera (obecnie papieża Benedykta XVI): Eucharystia jako misja dzielenia się, pojednania i jednoczenia.

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny - bł. Bolesława Maria Lament - nakreśliła i wyznaczyła szczytną misję ekumenicznego pojednania i szukania dróg jedności wśród Kościołów chrześcijańskich. Charyzmat ten Zgromadzenie realizuje przez codzienną modlitwę o jedność chrześcijan, apostolskie umartwienie, ofiarną pracę, działalność dobroczynną oraz ewangeliczne świadectwo własnego życia. W formule ślubów zakonnych każda z sióstr prosi Boga, by udzielił jej obfitych łask: abym dla większej chwały Twojej i jedności Kościoła świętego mogła wypełnić, co Ci ślubowałam.

W Zgromadzeniu istnieje funkcja referentki szczególnie odpowiedzialnej za zadania ekumeniczne. Pełni ją aktualnie s. Dorota Duszyk i właśnie z jej inicjatywy sześć lat temu zapoczątkowano Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze. Od początku głównym celem tych spotkań była wspólna modlitwa z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich.

Formuła spotkań jest bardzo szeroka - od wspólnych modlitw i uczestniczenia we wspólnych nabożeństwach, po konferencje związane z tematem wiodącym spotkania. Istnieją także formy warsztatowe, m.in. medialna "reklama" ekumenizmu, pisanie ikon, czy też forma parateatralnej "rozprawy sądowej" nad oskarżonymi o rozłam w Kościele. Uczestnicy rekolekcji byli także na spotkaniu z więźniami w białostockim zakładzie karnym, uczestniczyli w nabożeństwach: Boskiej Liturgii, Wieczerni, Akatystu w cerkwi prawosławnej, w Nabożeństwie Słowa u Chrześcijan Baptystów oraz w Nabożeństwie w Zborze Zielonoświątkowym.

Szczepan Kołakowski

Białostockie Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl