Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jednota 4/2012Ukazał się czwarty w 2012 r. numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim artykuły z zakresu teologii, historii i kultury. Nie zabrakło również relacji z ostatnich wydarzeń w życiu kościelnym i ekumenicznym.

Dwa artykuły podejmują problematykę sakramentologii. Rafał Marcin Leszczyński w ostatnim odcinku swojego cyklu o sakramentologii Jana Kalwina pisze o poglądach szwajcarskiego reformatora na temat relacji między łaską a sakramentem. Z kolei Mirosława R. Weremiejewicz w 30. rocznicę przyjęcia „Dokumenty z Limy” pisze, jak rozbieżności w rozumieniu sakramentów przeszkadzają w osiągnięciu jedności chrześcijan różnych wyznań.

Agnieszka Komicz, nawiązując do apelu o ochronę stworzenia, zaaprobowanego niedawno przez Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej, pisze o projektach ekologicznych prowadzonych w parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie. Natomiast Adrian Uljasz przybliża sylwetkę kontrowersyjnej kalwinistki z XIX w. – Lucyny Ćwierczakiewiczowej.

Wśród relacji z ostatnich wydarzeń czytelnicy znajdą m.in. teksty o posiedzeniach Synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego w 2012 r., jubileuszu parafii reformowanej w Łodzi, debacie ekumenicznej o Reformacji, która odbyła się w Lublinie, a także o Zgromadzeniu Ogólnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

Najnowszy numer JEDNOTY jest dostępny zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

 

Spis treści JEDNOTY nr 4/2012

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2012:

 

Informacje o prenumeracie