Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jednota (logo)Szanowni Czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, że w 2013 r. wszystkie ceny JEDNOTY (pojedynczy numer, prenumerata, abonament internetowy) będą takie same, jak w roku 2012:

  • pojedynczy numer: 10 zł
  • roczna prenumerata dla osób i parafii odbierających w redakcji: 35 zł
  • roczna prenumerata z wysyłką pocztową: 40 zł

roczny dostęp do wszystkich zasobów serwisu internetowego jednota.pl: 25 zł

Zachęcamy do zakupu naszego czasopisma.

Zwracamy się też z apelem do wszystkich, którym bliski jest los JEDNOTY, o wsparcie finansowe. Wpływy z tytułu sprzedaży pokrywają bowiem jedynie nieznaczną część kosztów wydawniczych.

Wpłaty za prenumeratę oraz wszelkie wsparcie finansowe dla JEDNOTY można przekazywać na konto bankowe:

PKO BP VIII OM Warszawa
nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302