Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ks. Semko Koroza i bp Jerzy Samiec w Sandomierzu podczas obchodow 450-lecia Ugody Sandomierskiej (fot. ewangelicy.pl)
Ks. Semko Koroza i ks. bp Jerzy Samiec w Sandomierzu podczas obchodów 450-lecia Ugody sandomierskiej (fot. ewangelicy.pl)

 

W Sandomierzu odbyły się opóźnione przez pandemię COVID-19 obchody 450-lecia Ugody sandomierskiej. Szesnastowieczne porozumienie luteran, reformowanych i braci czeskich zostało upamiętnione razem przez władze miejskie i przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Obchody miały miejsce 5 lipca i zostały zorganizowane przez miasto Sandomierz we współpracy z miejscową diecezją rzymskokatolicką. Wzięli w nich udział m.in. burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, rzymskokatolicki ordynariusz sandomierski i przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Krzysztof Nitkiewicz, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi i przewodniczący tamtejszego oddziału PRE ks. Semko Koroza, proboszcz Parafii Prawosławnej w Sandomierzu ks. Marcin Chyl, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza.

Zgromadzonych gości przywitał burmistrz Marcin Marzec, który podkreślił, że w czasach konfliktów religijnych spotkanie ewangelików w Sandomierzu było przykładem poszukiwania porozumienia. Bp Krzysztof Nitkiewicz stwierdził, że nieważna jest liczebność Kościołów, ale to, kim wyznawcy Chrystusa są dla siebie. – W Chrystusie nie może być lepszych i gorszych, gdyż wszyscy są dla siebie siostrami i braćmi – powiedział.

Ks. bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę na historyczne i współczesne znaczenie Ugody sandomierskiej. – Trzy wyznania ewangelickie postanowiły się spotkać i rozmawiać o tym, co je dzieli, i o tym, w jaki sposób mogą wspólnie pracować i służyć ludowi oraz Bogu. Różnice pozostały, ale spisano dokument rozbieżności, uznając jednocześnie prawo każdego z Kościołów do sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego oraz zasady współdziałania między nimi – powiedział luterański biskup.

Po tych przemówieniach burmistrz i obaj biskupi otworzyli wystawę „Zgoda panów – zgoda braci”, upamiętniającą zawarcie Ugody sandomierskiej. Przygotowało ją miasto Sandomierz oraz Muzeum Diecezjalne, a pracami kierowali kustoszka Muzeum Urszula Stępień oraz dr Tomisław Giergiel.

 

Czytaj też: Jerzy Sojka, „400-lecie Ugody sandomierskiej po 50 latach”