Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

End systemic racism (fot. UnratedStudio/pixabay)
(fot. UnratedStudio/pixabay)

 

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych wyraziła swój smutek, gniew i solidarność z powodu zabójstwa George’a Floyda i wielu innych Afroamerykanów zabitych przez siły policyjne w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła też swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu.

W przesłaniu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (ŚWKR) opublikowanym 4 czerwca zdecydowanie potępiono ten akt brutalności policji i wezwano władze wszystkich szczebli do szybkiego działania w celu postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. „Wzywamy do solidarności przeciwko rasizmowi, uznając, że rasizm we wszystkich jego formach (…) musi zostać przezwyciężony. Rasizm kosztował nas życie kobiet, mężczyzn, osób transpłciowych, a nawet dzieci” – napisano.

Przedstawiciele ŚWKR są przerażeni trwającym rasizmem systemowym, który leży u podstaw brutalnej przemocy, przed którą stoją czarne społeczności. Wzywają do zniszczenia struktur rasizmu i do zniesienia przywilejów białych. W dokumencie podkreślono: „Mówiąc wprost: rasizm jest zły. Jest to niezgodne z ewangelią Jezusa Chrystusa i Kościół musi się do niej zwrócić”.

„Ameryka jest społeczeństwem, które cierpi z powodu… rany, którą zadała sobie czterysta lat temu przez instytucję niewolnictwa i która nigdy się nie zagoiła. Jest to kwestia fundamentalna dla Ameryki. Dziedzictwo kontrastu między czarnymi i białymi, niewolnikami i wolnymi ludźmi oraz obecny sposób myślenia muszą zostać przepracowane” – napisano w liście pasterskim Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego w Ameryce Północnej.

Zgromadzenie Ogólne Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych (poprzednik ŚWKR) w Ottawie wyjaśniło, co można znaleźć w wyznaniu z Belhar: „Rasizm jest grzechem, a wsparcie teologiczne dla rasistowskich ideologii jest herezją”. ŚWKR nadal podtrzymuje tę deklarację, a także wezwało wszystkie Kościoły członkowskie, a także globalną społeczność ekumeniczną, aby zdecydowanie wypowiadały się przeciwko grzechowi rasizmu.

Wraz ze Zjednoczonym Kościołem Chrystusa (UCC) ŚWKR oświadcza: „jesteśmy wezwani do wykorzenienia białej supremacji we wszystkich jej postaciach”. Podkreśla też, że rasizm jest częścią globalnego systemu rządów, który jest spleciony z niesprawiedliwym systemem gospodarczym, przemocą ekologiczną i patriarchatem. W „Wyznaniu z Akry” stwierdzono: „Odrzucamy więc każdą teologię, która uznaje, że Bóg jest tylko z bogatymi, a bieda jest winą ubogich. Odrzucamy każdą formę niesprawiedliwości, która niszczy właściwe relacje – płciową [gender], rasową, klasową, wobec niepełnosprawności, kastową. Odrzucamy każdą teologię, która uznaje, że ludzki interes przeważa nad naturą”.