Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 1/2020, s. 14–15

Centralne nabozenstwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2020, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)
Centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich 28,2, przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. Jest to oficjalny termin ekumenicznych modlitw, jednak w wielu miejscowościach odbywają się one nie tylko w tej oktawie, ale trwają przez cały styczeń. Jest to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Potrzebujący są obok nas

W parafiach ewangelicko-reformowanych na nabożeństwach gościli zarówno parafianie, jak i siostry i bracia z innych Kościołów. 18 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie koło Konina, podczas którego kazanie wygłosił ks. prałat dr Dariusz Kaliński (Kościół rzymskokatolicki).

20 stycznia miejscem wspólnej modlitwy o jedność był kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie. Kazanie wygłosiła Małgorzata Platajs, emerytowana dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Kaznodziejka nawiązała do historii rozbicia się u wybrzeży Malty statku wiozącego na swym pokładzie wśród 276 osób aresztowanego apostoła Pawła. – Burza na morzu wówczas i rozbicie statku w tamtej części Europy, same przez się nasuwają myśli o tych, którzy dzisiaj – pokonując duże morskie odległości, by znaleźć bezpieczny port – giną lub tracą swoich najbliższych – mówiła kaznodziejka.

Małgorzata Platajs stwierdziła, że mamy różne nastawienie do uchodźców i emigrantów. – Czasem westchniemy ze współczuciem, ale myślę, że mimo wszystko są to sprawy bardzo nam odległe – stwierdziła mówczyni. – Czy jednak obok siebie nie mamy takich osób, które potrzebują naszej życzliwej pomocy, przybyły do naszej wsi, miasta czy kraju w wyniku jakiejś osobistej porażki, życiowej klęski, wojny czy katastrofy i powinno się im zwyczajnie po chrześcijańsku pomóc, zaprosić do swojego domu czy parafii, może dać jeść i coś do ubrania? A może po prostu zapytać, czy czegoś nie potrzebują – podsumowała kaznodziejka.

21 stycznia Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi zaprosiła na nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił ks. Davide Carbonaro z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w tym mieście. Duchowny podkreślił, iż chrześcijanie  muszą znaleźć sposób, aby dotrzeć do każdego człowieka. – Nikt w rzeczywistości nie jest zbyt obcy i zbyt daleki. Jeżeli poważnie traktujemy fragment biblijny mówiący, że słowo Boga jest pochodnią dla naszych nóg, to znaczy, że znamy drogę i cel. Więc idźmy. Nie bójmy się iść razem! – nawoływał kaznodzieja.

26 stycznia w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie kazanie o budowaniu jedności i wspólnocie, która jest drogą do spotkania z Bogiem, wygłosił ks. abp. Grzegorz Ryś, zwierzchnik Archidiecezji Łódzkiej Kościoła rzymskokatolickiego.

– Budowanie jedności ma miejsce wtedy, kiedy należymy do Chrystusa! Wtedy nie ma kłopotu z posłuszeństwem, akceptacją, a nawet z podziwem dla takiego czy innego lidera w Kościele – mówił kaznodzieja. – Bo my wiemy, że ten jest tylko dobrym pasterzem, ten jest tylko dobrym liderem w jakimkolwiek Kościele, kto sprawia, że ja jestem bliżej Jezusa, a nie bliżej niego. Wtedy buduje się jedność! – zaznaczył abp Ryś.

30 stycznia na nabożeństwo zaprosiła parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie, a kazanie wygłosił ks. Dawid Carbonaro z łódzkiego zboru ewangelicko-metodystycznego.

Gościnność na kazalnicy i słowa świadectwa

22 stycznia ks. Semko P. Koroza, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi, wygłosił kazanie u łódzkich mariawitów. Rozważanie oparł na historii cudownego rozmnożenia chleba przez Jezusa. – Problem polega na tym, że tak uwielbiamy dźwięk własnego głosu, tak zachwyceni jesteśmy własną mądrością, że nie dostrzegamy tego, kto rzeczywiście mówi i kto jest rzeczywiście mądry. Pytamy, gdzie jest Bóg, nie zauważając, że on jest w nas – stwierdził kaznodzieja.

Przez wiele lat zwyczajem było (zwłaszcza w Warszawie), zarówno podczas nabożeństwa, jak i mszy św. odprawianej w kościele rzymskokatolickim w intencji jedności chrześcijan, że kazanie głosił zaproszony duchowny innego wyznania. Od 2017 r. katoliccy gospodarze ekumenicznych modlitw powołują się na ustalenia 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z tegoż roku, kiedy to przyjęte zostały wskazania dotyczące homilii mszalnej, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wówczas sformułowano stanowisko, że w czasie katolickiej Eucharystii homilię mogą głosić tylko katoliccy duchowni.

W związku z tym niektórzy rzymscy katolicy zamiast zapraszać duchownego niekatolickiego do głoszenia Słowa Bożego podczas mszy, proszą swoich gości o „Słowo Świadectwa”. I tak: „Słowo Świadectwa” wygłosił 22 stycznia ks. Tadeusz Jelinek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie, podczas mszy w rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.

Gościnność eucharystyczna

– Nie ma co kryć, że my sami i nasze Kościoły często popadamy w pychę i arogancję tylko dlatego, że nasze własne słowa przesłaniają nam tę jedyną, prawdziwą wspólnotę Kościoła, związaną więzami łaski i wiary, szukającą Boga i jego miłosierdzia nad człowiekiem – powiedział ks. Michał Koktysz, wikariusz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi, podczas nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które miało miejsce 18 stycznia w kościele mariawickim w Warszawie. Wszyscy obecni, którym pozwala na to sumienie i zasady wiary, bez względu na wyznanie, zostali zaproszeni przez proboszcza miejscowej parafii kapłana M. Dominika Millera do udziału w sakramencie Eucharystii.

20-lecie deklaracji o chrzcie

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 r. odbyło się 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie.

Była to też okazja do świętowania 20. rocznicy podpisania przez siedem polskich Kościołów (w tym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP) dokumentu ekumenicznego „Sakrament Chrztu znakiem jedności” (tekst dokumentu tutaj). Wspomniany dokument był owocem kilkudziesięcioletnich spotkań i rozmów, prowadzonych przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Głosi on, że chrzest raz udzielony w jednym z Kościołów jest ważny także w innym. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy chrześcijanin jednego wyznania przechodzi do innego, nie można go powtórnie ochrzcić. Jest to uroczyste i formalne potwierdzenie tradycji Kościoła, że sakrament chrztu przyjmuje się tylko raz, że jest on wspólny różnym wyznaniom chrześcijańskim.

Kazanie podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego.

Ekumenizm młodych

Od kilku lat w Warszawie odbywają się Akademickie Spotkania Ekumeniczne organizowane jako spotkania zamknięte w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W tym roku takie spotkanie odbyło się już 13 stycznia. Uczestniczyli w nim klerycy diecezjalnego seminarium oraz studenci teologii z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z rektorem ks. prof. Bogusławem Milerskim. Oddział Warszawski PRE reprezentował ks. Piotr Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie, nowy przewodniczący oddziału.

Podczas Akademickiego Spotkania Ekumenicznego zostały wygłoszone referaty na temat świętości z perspektywy  prawosławnej, ewangelickiej, rzymskokatolickiej i mariawickiej. Na zakończenie odbyły się nieszpory z kazaniem ks. Michała Koktysza.

Tegoroczną nowością było włączenie się w stołeczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumenicznej uczelni, jaką jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która zorganizowała 25 stycznia w swojej siedzibie nabożeństwo. Wśród prowadzących liturgię znalazł się ks. Zdzisław Tranda. Śpiewał Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pod kierownictwem Bartłomieja Słojewskiego.

Z kolei 29 stycznia ekumeniczna modlitwa została zorganizowana przez Wspólnotę Taizé w rzymskokatolickim kościele św. Marcina w Warszawie.

 

Czytaj też: