Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 9

Zelowskie Dzwonki (fot. mk)
Zelowskie Dzwonki (fot. mk)

 

Tegoroczną nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury otrzymały Zelowskie Dzwonki.

Nagroda jest uhonorowaniem działalności artystycznej Zelowskich Dzwonków, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury nie tylko gminy, ale również województwa łódzkiego, promując je w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniając się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.