Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spotkanie przedstawicieli Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP i Gustav Adolf Werk, Lipsk (fot. reformowani.pl)
Ks. Semko Koroza, Agnieszka Filak i ks. Enno Haaks (fot. reformowani.pl)

 

Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP spotkali się w Lipsku z sekretarzem generalnym i pracownikami Gustav Adolf Werk. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i możliwych projektach w przyszłości.

Spotkanie miało miejsce od 28 do 29 sierpnia. Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP: dyrektor biura Konsystorza Agnieszka Filak oraz zajmujący się sprawami zagranicznymi ks. Semko Koroza odwiedzili siedzibę główną Gustav Adolf Werk (GAW) w Lipsku, gdzie spotkali się z sekretarzem generalnym tej organizacji ks. Enno Haaksem oraz personelem biura.

GAW, zgodnie ze swoją misją, od wielu lat wspomaga m.in. Kościoły Europy środkowej i wschodniej, w tym Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, w realizacji projektów związanych na przykład z utrzymaniem lub odtworzeniem struktury. Poza tym współfinansuje projekty dotyczące wymiany i kontaktów międzykościelnych. O tej aktywności oraz o programach realizowanych w ostatnich latach w Polsce rozmawiano w Lipsku. Była też mowa o planach na przyszłość i ewentualnej wizycie sekretarza generalnego GAW w Polsce.

źródło: reformowani.pl