Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 3/2019, s. 14

Barbara Stahlowa (fot. Michal Karski)9 sierpnia 80 lat skończyła Barbara Stahlowa, wieloletnia redaktorka JEDNOTY, a w latach 1994–1995 naczelna naszego czasopisma. Przez lata swojej pracy słynęła z bardzo rzetelnej i czasem trudnej dla autorów obróbki redakcyjnej tekstów, ale to właśnie dzięki niej artykuły ukazujące się na łamach JEDNOTY zawsze trzymały najwyższy poziom językowy. Jest dla nas skarbnicą wiedzy o naszym czasopiśmie i wzorem dobrego redaktora.

Znamy ją też jako osobę serdeczną, dowcipną i skromną, posiadającą jednocześnie swoje zdanie i zasady, których twardo broni. Nie można też nie wspomnieć o jej zaangażowaniu w pomoc potrzebującym. Przez wiele lat wspierała osoby z niepełnosprawnością, chore, starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji socjalnej czy represjonowane w czasach PRL. Zostało to docenione przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, która w 2017 r. przyznała jej nagrodę im. bp. Jana Niewieczerzała.

Z okazji 80. urodzin życzymy Pani Redaktor wszystkiego, co najlepsze!

Redakcja JEDNOTY

 

Na zdjęciu: Barbara Stahlowa (fot. Michał Karski)