Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 7

Kosciol ewangelicko-reformowany w Lodzi (fot. Michal Karski)
Kościół ewangelicko-reformowany w Łodzi (fot. Michał Karski)

 

Jubileusz 500-lecia reformacji szwajcarskiej Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi uczciła dwoma koncertami. Pierwszy zagrały „Zelowskie Dzwonki” w Niedzielę Palmową, 15 kwietnia, w południe. Wykonawcami drugiego koncertu, Pasji wg św. Jana J.S. Bacha, byli muzycy z Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. Odbył się on w Wielki Piątek, 19 kwietnia, po nabożeństwie.

Pasja wg św. Jana BWV 245 J.S. Bacha, to obok Pasji wg św. Mateusza i Mesjasza G.F. Händla HWV 56 najdoskonalsze dzieło muzyki oratoryjno-kantatowej baroku. W dwugodzinnym dziele, kompozytor ukazał muzyką Mękę Pańską, posługując się najnowocześniejszymi – jak na tamte czasy – środkami muzycznego wyrazu, takimi jak: chóry turbae, chorały, arie, recytatywy secco i accompagnato. Posługując się stylem koncertującym, uwypuklił najważniejsze elementy dramatyczne dzieła, urealniając je w rzeczywistych muzycznych obrazach.

Dzieło zostało wykonane w oryginalnej wersji językowej pochodzącej z roku 1749. Wykonawcami byli znakomici muzycy – łódzkie, zawodowe zespoły muzyczne: Orkiestra Kameralna Polish Camerata, Zespół Wokalny Vivid Singers (przygotowany przez Dawida Bera) oraz sześciu solistów, wśród nich śpiewacy Opery Królewskiej w Warszawie: Sylwester Smulczyński – tenor (ewangelista), Artur Janda – bas (arie), Iwona Lubowicz – sopran, a także: Bartosz Szulc (Jezus), Matylda Sielska (alt), Robert Fender i Marek Głowacki – realizacja basso continuo, Marek Głowacki – dyrygent.

Obu koncertów można było wysłuchać w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi przy ul. Radwańskiej 37.