Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 7

20-lecie Zelowskich Dzwonkow (fot. PER Zelow)
(fot. PER Zelów)

 

22 kwietnia zespół „Zelowskie Dzwonki” obchodził dwudziestolecie istnienia. Koncert jubileuszowy odbył się w kościele ewangelickim w Zelowie tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny.

Słuchacze mieli okazję wysłuchać utworów zaprezentowanych przez trzy grupy dzwonkarzy: koncertującą, młodszą oraz absolwentów zespołu. Punktem kulminacyjnym koncertu było wykonanie utworu „Our God”, zagranego po raz pierwszy jednocześnie przez grupę koncertującą oraz absolwentów.

W jubileuszu zespołu wzięli udział: burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, wiceburmistrz Anetta Mądry oraz przewodniczący Rady Miasta Sylwester Drozdowski, którzy przekazali zespołowi życzenia.