Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2017, s. 37

Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom 2017 (fot. mk)
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2017 (fot. mk)

 

30 listopada zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta ekumeniczna akcja jest organizowana wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne. Już po raz osiemnasty prowadzą je razem Caritas Polska Kościoła rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Eleos Kościoła prawosławnego. Od dziewięciu lat w akcji uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Wanda Falk, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Biruta Przewłocka-Pachnik oraz dyrektor Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Podczas uroczystości wystąpił zespół muzyczny dzieci z Klubu Alternatywnego, działającego przy Caritas diecezji warszawsko-praskiej w Warszawie.

Jak co roku podczas akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane są świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom.

Tegoroczna kampania, która odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, podkreśla znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną.

Miłosierdzie jest cechą Boga, ale także oznaką odpowiedzi człowieka na wezwanie do naśladowania bezgranicznego Bożego miłosierdzia wobec bliźnich w potrzebie. Ekumeniczna współpraca w tym zakresie stanowi podkreślenie drogi dialogu i służenia sobie nawzajem, a jej przesłanie uwidacznia zanoszenie potrzebującym pokoju i pojednania.