Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2017, s. 19

Ewa Jozwiak, "Sachsowie. Polacy z wyboru"Promocja książki „Sachsowie. Polacy z wyboru” autorstwa dr Ewy Jóźwiak, redaktor naczelnej JEDNOTY, odbyła się 26 listopada w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu. Uroczystości patronowali zwierzchnicy obu Kościołów ewangelickich: Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. bp Marek Izdebski oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec.

Książka jest 27. publikacją Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Promocję poprowadził prezes Towarzystwa dr Zdzisław Włodarczyk. Salę parafialną szczelnie wypełnili wierni parafii luterańskiej, członkowie towarzystwa, mieszkańcy Wielunia oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. ks. bp Jan Cieślar – biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz dr Witold Brodziński, prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Autorka publikacji podkreśliła, że nie wyobrażała sobie lepszego miejsca na promocję swojej książki, jak Wieluń, miasto związane z losami nestora rodu Sachsów.

Ciepłe słowa podziękowania za wkład pracy przy opracowaniu fragmentu historii Kościoła skierował do autorki publikacji ks. bp Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Podkreślił wartość naukową działa oraz fakt burzenia, już samym tytułem narosłych przez lata stereotypów Niemiec ewangelik, Polak katolik.

Historię wieluńskiej parafii przypomniał jej administrator ks. Cezary Jordan.

Publikacja, wpisująca się w obchody jubileuszu 500 lat reformacji, opowiada o losach pastorskiej rodziny Sachsów i procesie ich polonizacji, a także o cenie, jaką za to przyszło im zapłacić. Sachsowie, spowinowaceni z rodziną Bursche’ów, to w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP rodzina szczególna, gdyż nieprzerwanie przez cztery pokolenia pełnili oni posługę duchownego. W tle opowieści biograficznych znaleźć można dzieje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1800–1977.

 

Ewa Jóźwiak, „Sachsowie. Polacy z wyboru”, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, 241 stron