Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2017, s. 17

Debata "Reformacja - blogoslawienstwo czy przeklenstwo?" w ramach Akademii Ekumenicznej, Biblioteka Slaska w Katowicach (fot. Archiwum Biblioteki Slaskiej)
Debata w Bibliotece Śląskiej. Od lewej: Jarosław Makowski, Artur Sporniak, Michał Jędrzejek, Sebastian Duda, Jerzy Sojka i Michał Karski (fot. Archiwum Biblioteki Śląskiej)

 

W ramach spotkań Akademii Ekumenicznej w Katowicach odbyła się dyskusja panelowa na temat „Reformacja – błogosławieństwo czy przekleństwo?”. Wzięli w niej udział redaktorzy kilku czasopism, wśród nich przedstawiciel JEDNOTY.

Dyskusja miała miejsce 23 listopada w auli Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jej organizatorami byli Tomasz Kalisz i ks. dr Adam Palion z Akademii Ekumenicznej – inicjatywy, w ramach której cyklicznie organizowane są wykłady i debaty na temat różnych wyznań religijnych.

Do problematyki listopadowego spotkania wprowadził zebranych Tomasz Kalisz, który mówił o protestanckich sola, a także zaprezentował kalendarium reformacji, obejmujące również ruchy prereformacyjne. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: dr Sebastian Duda z kwartnika „Więź”, Michał Jędrzejek z miesięcznika „Znak”, Michał Karski z JEDNOTY, dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Artur Sporniak z „Tygodnika Powszechnego”. Panel prowadził Jarosław Makowski. Dyskutowano m.in. o przyczynach reformacji, sytuacji Kościoła w XVI w., reakcji katolickiej na wystąpienie Marcina Lutra, wkładzie protestantyzmu w teologii i cywilizacji, a także o dialogu ekumenicznym.