Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ordynacja Michala Koktysza (fot. Michal Karski)Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP ma nowego duchownego. Został nim magister teologii ewangelickiej Michał Koktysz.

Ordynacja na duchownego odbyła się 18 listopada w kościele reformowanym w Łodzi podczas nabożeństwa synodalnego. Michał Koktysz został ordynowany przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marka Izdebskiego, któremu asystowali ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko.

Kazanie wygłosił nowy pastor. Rozważając tekst z Ewangelii Marka (1,14–15) podkreślał, że nie ma chrześcijańskiego życia bez ciągłej zmiany i dążenia do uświęcenia. – Stare bukłaki i stare sukno trzeba pousuwać, potrzeba zmiany, co do której nie ma co się łudzić – będzie kosztowała wysiłek i może boleć. Tyle tylko, że bez niej nic z tego nie będzie. Na poziomie jednostek, parafii i Kościoła zmarnujemy 500 lat reformacji, przestaniemy być Kościołem związanym z tradycją reformowaną, szwajcarską, a jako ludzie pozostaniemy na poziomie bycia chrześcijaninem tylko z nazwy, przynależności wyznaniowej, formacji kulturowej. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest ciągłe upamiętanie, ciągłe nawrócenie, ciągłe działanie, byśmy my sami faktycznie okazali się wdzięczni za dar łaski, który otrzymaliśmy, a nasz Kościół godnie wypełniał misję, którą mu powierzono, a którą opisujemy jako zwiastowanie Ewangelii i właściwe sprawowanie sakramentów – mówił duchowny.

Ks. Michał Koktysz ma 31 lat. Pochodzi z Łodzi. W 2016 r. ukończył teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie broniąc pracy magisterskiej na temat „Elementy parenetyczne Listów Piotra i Judy. Studium egzegetyczno-porównawcze”. Studiował również filologię semicką i indyjską na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Heidelbergu. Pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie m.in. tłumaczył teksty hebrajskie Emanuela Ringelbluma. Od 2016 r. pracuje w biurze Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, gdzie pełni obowiązki kierownika. Jest również doktorantem w ChAT.

 

Czytaj: kazanie ks. Michała Koktysza

 

Na zdjęciu: ks. bp Marek Izdebski w asyście ks. Semka Korozy i ks. Tomasza Pieczki ordynuje na duchownego Michała Koktysza (fot. Michał Karski)

 

Fotorelacja z ordynacji Michała Koktysza (fot. Michał Karski)