Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Lodzi, listopad 2017 (fot. mk)
Obrady Synodu w Łodzi (fot. mk)

 

W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad m.in. przyjęto budżet na przyszły rok oraz dyskutowano nad zmianami w prawie wewnętrznym Kościoła w kontekście ochrony danych osobowych.

Posiedzenie Synodu miało miejsce 18 listopada w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi. Rozpoczęło się nabożeństwem synodalnym, w czasie którego na duchownego Kościoła został ordynowany Michał Koktysz (piszemy o tym tutaj).

Podczas obrad radca Konsystorza Katarzyna Karpińska zaprezentowała projekt budżetu Kościoła na 2018 r. Synodałowie dyskutowali m.in. o ofiarności członków Kościoła, inwestycjach w nieruchomości, finansowaniu JEDNOTY. Budżet został przyjęty.

Podjęto również temat zmian w prawie wewnętrznym Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych. Zmiany te są konieczne ze względu na regulacje Unii Europejskiej. Prace nad nimi będą kontynuowane w przyszłym roku. Prezes Konsystorza Witold Brodziński poinformował też, że Konsystorz powołał zespół ekspercki, który ma przygotować projekt pragmatyki służbowej Kościoła.

Na wniosek Diakonii Kościoła Synod zmienił termin święta Diakonii na 13. niedzielę po święcie Trójcy Świętej. Odbyło się również pierwsze czytanie zmiany prawa wewnętrznego dotyczącej wydłużenia kadencji prezesa Diakonii z trzech do czterech lat.

W związku ze zmianami w systemie edukacji synodałowie przyjęli program nauczania kościelnego religii ewangelickiej dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Podjęli też kilka decyzji personalnych. Zamknięto postępowanie odwołania z funkcji notariusza Synodu ks. Tomasza Pieczki. Natomiast Monika Weber została odwołana z funkcji zastępcy członka synodalnej komisji rewizyjnej i wybrana na zastępcę radcy świeckiego Konsystorza.

Wybory do synodalnych komisji prawa i problemowej zostały przełożone na następną sesję Synodu, która odbędzie się od 12 do 13 maja w Pstrążnej.

 

Fotorelacja z posiedzenia Synodu w Łodzi (fot. mk)