Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2017, s. 14

Prawykonanie
Prawykonanie „Kantaty reformacyjnej” (fot. Piotr Diehl)

 

W kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie 28 października odbyło się prawykonanie „Kantaty reformacyjnej”. Był to jeden z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji. Próba generalna i sam koncert zgromadziły dużą publiczność, która przyjęła utwór owacjami na stojąco.

Kompozytorem „Kantaty reformacyjnej” jest Stanisław Szczyciński, zaś autorem tekstu Jacek Cygan. Koncert prowadził Andrzej Seweryn. Wystąpili: zespół „proMODERN”, soliści Paulina Pytlak i Paweł Szczyciński, chór i orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego. Wśród wykonawców na scenie zasiadł przy klawiszach kompozytor. Koncert zrealizowała firma NON Bolesława Scholla.

Stanisław Szczyciński, zapytany o powody podjęcia się napisania „Kantaty reformacyjnej”, napisał: „Propozycja była dla mnie fascynująca i od strony muzycznej, i duchowej. Muzycznej, bo otwierała się szansa nawiązania do wielkich mistrzów, takich jak Jan Sebastian Bach czy nasi kompozytorzy Wacław z Szamotuł i Cyprian Bazylik. Duchowej, bo wytyczała drogę do lepszego poznania myśli reformacyjnej, a w dalszej perspektywie do realizowania idei ekumenicznych w praktyce poprzez wspólną pracę nad projektem”.

Jacek Cygan na pytanie, dlaczego podjął się napisania słów „Kantaty reformacyjnej”, napisał: „Dzisiaj mogę się przyznać, że istotnym powodem podjęcia się napisania tego dzieła była chęć poznania tradycji i wartości wnoszonych przez ruchy reformacyjne. W ten sposób przekopałem się przez dziesiątki książek, przeprowadziłem setki rozmów, przemierzyłem wiele szlaków od Erfurtu do Augsburga i przesiedziałem wiele godzin w ławkach tamtejszych kościołów. Dzisiaj już wiem, dlaczego papież Franciszek pojechał w październiku ubiegłego roku do Lund, wiem także, dlaczego w swojej homilii zacytował słowa Jana Pawła II: »Nie powinniśmy ulegać pokusie, by stawać się sędziami historii, ale tylko mieć na względzie lepsze zrozumienie wydarzeń, aby stać się nosicielami prawdy«. Mam nadzieję, że tekst niniejszej kantaty jest kamykiem na tej drodze”.

„Kantata reformacyjna” to inicjatywa, która powstała w środowisku Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie dla uczczenia jubileuszu 500 lat reformacji. Jest ona nawiązaniem do tradycji muzycznej reformacji. Jej zadaniem jest też zaspokojenie wyrażonych w ten szczególny sposób potrzeb religijnych społeczności ewangelickiej naszego kraju, bowiem od wielu lat nie powstają na gruncie polskim utwory muzyczne ani pieśni, które wchodziłyby do kanonu polskiej pieśni ewangelickiej. Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia – Ewa Jóźwiak i Władysław Scholl – chcieliby, aby przy okazji kantaty powstały właśnie nowe pieśni.

Kantata powstała dzięki współpracy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz wsparciu wielu osób i parafii różnych wyznań.

 

Czytaj również: Warszawskie obchody jubileuszu reformacji

 

Fotorelacja z prawykonania „Kantaty reformacyjnej” (fot. Piotr Diehl)