Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, s. 11

Marzena Matejka i Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii Kościoła reformowanego, córka laureatki Marty Werner i druga laureatka Lili Jełowicka (fot. mk)
Marzena Matejka i Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii Kościoła reformowanego, córka laureatki Marty Werner i druga laureatka Lili Jełowicka (fot. mk)

 

Marta Werner i Lili Jełowicka zostały uhonorowane Nagrodą im. bp. Jana Niewieczerzała za wieloletnie zaangażowanie w działalność diakonijną. To nagroda przyznawana przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podczas Gali Ubi Caritas. Swoje nagrody przyznały również inne kościelne organizacje charytatywne: luterańska Diakonia, katolicki Caritas i prawosławny Eleos.

Gala miała miejsce 10 października w Teatrze Polskim w Warszawie. Była połączona z 25-leciem reaktywowania działalności Caritas Polska. Nagroda Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP została przyznana po raz drugi. Laureatkami za wieloletnie zaangażowanie w działalność diakonijną zostały Marta Werner (pośmiertnie) oraz Lili Jełowicka.

Swoje nagrody przyznała również Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nagrodę główną – statuetkę Miłosiernego Samarytanina – otrzymała posłanka Urszula Pasławska z parafii luterańskiej w Sorkwitach. W ten sposób doceniono jej zaangażowanie i pomoc na rzecz drugiego człowieka oraz rozwoju Diakonii Mazurskiej. Ponadto wyróżniono Aurelię Jarosz z Drogomyśla oraz przyznano nagrody specjalne dla Wolfganga Knocha i Güntera Kirschbauma z Niemiec.

Podczas gali Caritas Polska nagrodził kilkadziesiąt osób zaangażowanych charytatywnie w różnych regionach Polski. Swoje nagrody – Dłonie Miłosierdzia – przyznał też Eleos Kościoła prawosławnego. Uroczystość zakończyła się koncertem Natalii Niemien.

 

Czytaj więcej o laureatkach: