Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ks. Julia Lewandowska (fot. Elzbieta Lewandowska)Julia Lewandowska, polska teolożka ewangelicko-reformowana, została ordynowana na pastorkę w Kościele Szkocji.

Uroczystość miała miejsce 11 grudnia w Kirkwall na północy Szkocji. Aktu ordynacji dokonał Prezbiteriat Orkadów. Moderatorem był ks. Iain MacDonald z parafii na wyspie Westray, zaś kazanie wygłosiła ks. Magdalena Trgalova.

Ks. Julia Lewandowska pracuje jako pastorka w połączonej parafii Kirkwall East i Shapinsay na Orkadach – wyspach znajdujących się na północy Szkocji. Kirkwall East jest 400-osobową parafią w miasteczku liczącym 8,2 tys. mieszkańców. Shapinsay to parafia wiejska, licząca 50 wiernych. Położona jest na wyspie o tej samej nazwie.

Kościół Szkocji liczy ponad 400 tys. wiernych. Jest Kościołem prezbiteriańskim. Należy do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Rady Kościołów.

30-letnia ks. Julia Lewandowska pochodzi z Łodzi. Ukończyła teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Uniwersytecie Edynburskim. Ukończyła również kurs reformacji w Szkocji na Uniwersytecie w Aberdeen. W czasie studiów w ChAT pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz przewodniczącej Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. Odbyła praktyki w parafiach ewangelicko-reformowanych w Kleszczowie, Bełchatowie, Łodzi i Warszawie, a także w Angielskim Kościele Reformowanym w Amsterdamie. Przed ordynacją była duszpasterzem w parafiach reformowanych i prezbiteriańskich w Amsterdamie, Rzymie, Edynburgu, Aberdeen, Kirkwall East i Shapinsay.

 

Na zdjęciu ks. Julia Lewandowska (fot. Elżbieta Lewandowska)