Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spotkanie wladz Kosciolow ewangelickich w Polsce, Warszawa, 13 XII 2013 (fot. Ewa Jóźwiak)

 

W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Konsystorzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz komisji trójstronnej tych Kościołów. Dyskutowano m.in. o zbliżającym się jubileuszu reformacji.

Spotkanie miało miejsce 13 grudnia w warszawskiej siedzibie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Rozpoczęło je rozważanie i modlitwa, poprowadzone przez ks. sup. Andrzeja Malickiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Podczas spotkania wymieniono informacje z poszczególnych Kościołów i zapoznano się z kondycją Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kształcącej potencjalne kadry dla Kościołów. Zastanawiano się, jak Kościoły ewangelickie w Polsce mogą wspólnie uczcić 500. rocznicę reformacji przypadającą w 2017 r. Postanowiono, że szczegółowe inicjatywy zaproponuje komisja trójstronna Kościołów, która ma się zebrać 18 marca.

Dyskutowano również o zaangażowaniu poszczególnych Kościołów w Festiwal Nadziei, który odbędzie się od 14 do 15 czerwca, oraz podzielono się nadziejami i obawami związanymi z przygotowaniami do przyjęcia ustawy likwidującej Fundusz Kościelny.