Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jak widzisz żywego ducha w każdej żywej istocie,
To patrzysz prawdziwie.
Jak widzisz nieśmiertelność w sercu każdej śmiertelnej istoty,
To patrzysz prawdziwie.

Rabindranath Tagore