Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

Z Małgorzatą Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, rozmawia Michał Karski


Małgorzata Platajs (fot. Iga Zalisz)Michał Karski: Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało właśnie tom z ekumenicznym przekładem ksiąg deuterokanonicznych. Czy jest w tym wydaniu coś nowego lub wyjątkowego, co mogłoby szczególnie zainteresować polskiego czytelnika?

Małgorzata Platajs: Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, podejmując uchwałę o rozpoczęciu prac nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego, postanowił zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, że będzie on zawierał księgi deuterokanoniczne. Obok ksiąg deuterokanonicznych znajdujących się zwykle w wydaniach katolickich, na prośbę Kościoła prawosławnego zamieszczona została w tym tomie także 3. Księga Machabejska.

Zdecydowano też, że Księga Estery i Księga Daniela zostaną w całości przetłumaczone z tekstu greckiego (Septuaginty). To jest ewenement na polskim rynku wydawniczym. Zwykle publikuje się tylko tłumaczenie greckich dodatków tych ksiąg. Ponadto Księga Daniela została uzupełniona recenzją Teodocjona. Te dwie księgi ukażą się także w przekładzie z hebrajskiego – w tomie z księgami historycznymi (Księga Estery) i prorockimi (Księga Daniela).

Przekład ten jest też wyjątkowy ze względu na swój ekumeniczny charakter. W skład zespołu, który go przygotowuje, wchodzą osoby z różnych Kościołów.

Obecnie Biblia w przekładzie ekumenicznym ukazuje się w tomach. Natomiast kiedy Biblia w tym przekładzie zostanie wydana w całości, to księgi deuterokanoniczne zostaną umieszczone między Starym a Nowym Testamentem, zgodnie z „Wytycznymi…”, o których wspomniałam wcześniej, czyli tak, jak jest to w zwyczaju wydawania ekumenicznych przekładów Pisma Świętego przez...

 

Pełny tekst wywiadu (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

Na zdjęciu: Małgorzata Platajs (fot. Iga Zalisz)