Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2020, s. 40–41

Bp Jan Szarek podczas nabozenstwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu
Bp Jan Szarek podczas nabożeństwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia” (fot. Michał Karski)

 

8 października zmarł w wyniku zarażenia koronawirusem emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jan Szarek, człowiek o nieprzeciętnych zasługach nie tylko dla polskiego ewangelicyzmu, ale także rodzimej ekumenii.

Był biskupem czasu przełomu. Kiedy stanął na czele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w 1991 r. musiał zmierzyć się z ogromem nowych zadań, możliwych dzięki zmienionej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Przede wszystkim chodziło o ustawę dla Kościoła, rewindykację majątków kościelnych, organizację od podstaw duszpasterstwa w wojsku i szpitalach, zagwarantowanie Kościołowi obecności w mediach, organizację szkolnictwa itp.

Jeśli do tego dodamy codzienne problemy życia kościelnego, jak duszpasterstwo, diakonia – ukochana dziedzina działalności biskupa Jana, kształcenie kadr, działalność wydawnicza itp., widzimy, jak olbrzymi zakres obowiązków stanął przed nowym biskupem.

Pierwszoplanową sprawą było uregulowanie prawne dla Kościoła ewangelicko-augsburskiego, o co bp Szarek usilnie zabiegał, przesyłając m.in. memorandum do Sejmu RP. Musiał się wykazać cierpliwością, bo władza ustawodawcza, mówiąc eufemistycznie i kolokwialnie, niezbyt paliła się do uregulowania statusu prawnego niedużego Kościoła. Stało się to dzięki ustawie z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Bp Szarek był znakomitym ambasadorem swego Kościoła. Cechowała go duża kultura osobista, bezpośredniość, a przy tym godna podziwu aktywność. Słyszy się czasem opinię, że społeczeństwo polskie zainteresowało się ewangelicyzmem z nadejściem „małyszomanii” i czasem, gdy urząd premiera RP sprawował luteranin, prof. Jerzy Buzek.

Wcześniej wiele dla spopularyzowania ewangelicyzmu w Polsce uczynił bp Szarek. Był widoczny w mediach nie tylko z racji swego słusznego wzrostu, ale po prostu dlatego, że aktywnie uczestniczył w licznych uroczystościach o charakterze państwowym, patriotycznym i kościelnym. A przy tym zawsze miał czas dla dziennikarzy.

Od 9 stycznia 1993 r., przez dwie pełne trzyletnie kadencje, pełnił funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1994 r. doprowadził do wspólnoty ołtarza i ambony między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP i Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej grał pierwsze skrzypce w dialogu z katolikami.

9 czerwca 1991 r. w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy w Warszawie witał papieża Jana Pawła II. To wówczas wygłosił znamienne słowa, które...

 

Pełny tekst artykułu (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *

Grzegorz Polak – zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie