Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

9 / 1997

Panie nasz i Boże,
odkąd stworzyłeś człowieka
na swój obraz i podobieństwo,
kierujesz doń stale swoje Słowo
i... ciągłe czekasz na odpowiedź.

Mówiłeś do swego ludu,
ucząc go i wychowując,
przez patriarchów, mędrców i proroków,
a gdy dopełnił się czas –
posłałeś na świat Jedynego Syna,
który objawił nam Boży zamysł
łaski i miłosierdzia:
ojcowskie serce Boga.

Spraw, Panie, abyśmy byli gotowi
naprawdę słuchać Twojego poselstwa.
Nie chcemy dłużej lekceważyć beztrosko
Twych świętych, życiodajnych Słów,
bo każde z nich dajesz światu i nam
nie na sąd, lecz ku zbawieniu i życiu.

Daj nam więc wytrwałe pragnienie i siłę,
żebyśmy dostrzegli i zdołali zaorać
te wszystkie nieużytki naszych serc,
z powodu których nie możesz zdobyć
w nas i ukształtować tego,
czego pragniesz dla chwały i czci Boga
oraz sprawy Jego Królestwa. Amen.