Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 1997

Obrałeś je, Panie Jezu, za fundament i filary wspierające Twój Kościół i życie każdego z nas. I dlatego nie ma nadziei niewierzącej ani wiary beznadziejnej. Tym zaś, co zasila je obie, jest miłość, bo Ty sam jesteś jej Źródłem nie wysychającym.

Gdy więc wszystko w nas samych, w naszym życiu, a nawet w społeczności, którą tworzymy dzięki Twojej ofierze na Krzyżu, zdaje się kruszyć, gnuśnieć i stygnąć...

...wtedy Ty, któryś jest Miłością, co nigdy nie ustaje, zstąp w mocy Twego Ducha i odnów fundament wiary, podeprzyj filar nadziei dla chwały Twojego Imienia. Wszystkie nasze źródła, Panie, są w Tobie. W Tobie jedynie. Amen.