Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1997

Boże wieczny i miłosierny,
Ty jesteś Bogiem pokoju, miłości i jedności,
a nie Bogiem rozszczepienia.
My, biedni grzesznicy, prośmy Cię i błagamy,
ażebyś mocą Ducha Świętego zgromadził
w jedno wszystko, co podzielone,
byś rozdarte połączył i uczynił całością
oraz abyś i nam udzielił
daru nawrócenia do Twojej jedności,
do szukania prawdy jednej jedynej i wiecznej,
do porzucenia wszelkiego rozdarcia,
byśmy się stali ludźmi jednej myśli,
jednego poznania i rozumu,
który niech zawsze kieruje się na Jezusa Chrystusa,
naszego Pana, abyśmy Ciebie,
naszego Ojca niebiańskiego,
mogli chwalić i sławić jednymi usty,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.