Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1995

Jedność Kościołów jest naszym zadaniem.
Dlatego prosimy Cię, Panie,
niech Twój Duch napełni wszystkie Kościoły
zbawiennym przerażeniem na widok tego,
co one – bez wyjątku, choć na różne sposoby –
uczyniły Ciału Twojego Syna – Kościołowi;
co wyrządziły przez żądzę panowania,
wyniosłość, rozkochanie się we własnej mądrości,
przez brak miłującej tolerancji,
ciasnotę ducha, która nie znosi,
Żeby Twa jedyna prawda głoszona była
wieloma językami i na wiele sposobów,
bo my, ludzie w Kościołach,
jesteśmy grzesznikami i wpychamy się na miejsce
należne Twojej mądrości.

[Karl Rahner – + 1984]