Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

10 /1993

Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boże Jezusa Chrystusa, Panie nasz,
dziękujemy Ci za to, że Ty
Bóg Wszechmocny, Najwyższy i Święty –
zechciałeś objawić się człowiekowi
i zawarłeś z nim wieczne przymierze,
zapieczętowane krwią
Twego jedynego Syna.
W Tobie, Panie,
jest zbawienie na wieki
dla każdego człowieka
i Ty sam jesteś
jego sprawcą i gwarantem.
Chcemy Ci dziękować, bo Ty jedynie
jesteś źródłem naszego istnienia.
Wiemy też. Panie,
że tylko żywi mogą Ciebie wielbić,
i dlatego pragniemy z radością
wyznawać w modlitwie:
Panie, Zbawco nasz,
jak wspaniałe jest imię Twoje
na całej ziemi!