Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

2 / 1993

Styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest w Polsce czasem spotkań chrześcijan rożnych konfesji i którzy przez modlitwę i pogłębioną refleksję pragną przybliżać się do Jezusa Chrystusa . do siebie się krok po kroku ku jedności, której szukamy. Niestety, atmosfera życzliwości i porozumiewa, tworzona od lat przez ludzi dobrej woli ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Polsce zakłócana jest od czasu do czasu wypowiedziami lub gestami osób. które roszcząc sobie czemuś prawo do zabierania głosu w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego czynią to w duchu dalekim od tego, do którego przywykliśmy w dialogach ekumenicznych, a co gorsza - także od nauczania tego Kościoła po Vaticanum Secundum. Przykładem takiego antyekumenicznego działania świadczącego zarazem o całkowitym niezrozumieniu rzeczy podstawowych, jest poniższa wypowiedź dziennikarza Jacka Bartyzela („Życie Warszawy” z 19 października 1992 r.. nr 243). człowieka, który Podobno miał objąć funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego dziennika katolickiego z redakcją w Łodzi. Oto jej treść:

Ekumenizm często rozumie się jako dążenie do rozumianej na sposób świecki jedność, dla osiągnięcia której Kościół katolicki miałby wyrzec się swego posłannictwa. Tymczasem ekumenizm powinien polegać na tym że to inne wyznania wrócą do Kościoła katolickiego, do apostolskiej jedności”.

Ze względu na bałamutność i szkodliwość takich sądów, w dodatku rozpowszechnianych w dzienniku wielonakładowym, postanowiliśmy raz jeszcze zabrać głos na temat ewangelickiego rozumienia ekumenii. W tym celu poprosiliśmy o wypowiedź dwóch duchownych – reformowanego i metodystycznego – którzy prezentują nasze stanowisko w tej sprawie. Z ich głosem harmonijnie współbrzmi głos siostry franciszkanki Joanny Lossow. Służebnicy Krzyża, jednej z najbardziej zasłużonych po stronie katolickiej pionierek ekumenizmu w Polsce.

Wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Czytelnikom.

Redakcja