Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 9-10 / 2010

Z ŻYCIA MŁODEJ PARAFII1

Czytelnicy „Jednoty” interesują się mniejszościami wyznaniowymi żyjącymi w Polsce. Najliczniejszą stanowią wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Polska wspólnota prawosławna się rozwija. Dowodem jest działalność młodej parafii w Rzeszowie, istniejącej od kilku lat.
     Prawosławie ma w stolicy Podkarpacia historyczną tradycję. W 1499 roku na terenie miasta istniały trzy cerkwie i dwa monastery. Tendencje latynizacji pojawiły się w regionie jeszcze przed unią brzeską. Religię prawosławną zaczęła niszczyć kasztelanka przemyska Katarzyna Wapowska, która około 1580 roku wydała nakaz, aby zamienić wszystkich duchownych prawosławnych na księży łacińskich. Pod koniec XVI wieku w wyniku unii brzeskiej z 1596 roku diecezja ruska w Przemyślu przeszła z prawosławia do Kościoła grekokatolickiego.

W Rzeszowie na Zalesiu do dziś stoi dawna cerkiew unicka, będąca do 1947 roku grekokatolicką świątynią parafialną. Obecnie w mieście żyje kilkudziesięciu grekokatolików2. Świątynia na Zalesiu pełni współcześnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego.
    W 2004 roku na zebraniu duchowieństwa Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej mówiono o potrzebie powołania parafii w Rzeszowie. Życie liturgiczne zaczął organizować jeszcze w tym samym roku ks. Jerzy Mokrauz, dojeżdżający z Przemyśla i pełniący funkcję proboszcza w Rzeszowie w okresie 8 grudnia 2004 – 23 maja 2005. Zebrał w nowo założonej parafii wiernych z Tarnowa, Dębicy, Mielca i Ropczyc. Parafianie wybrali za patrona Świętego Mikołaja Cudotwórcę. Pełna nazwa ich wspólnoty to Parafia Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Cerkiew czci pamięć świętego dwa razy w roku, 6-19 grudnia i 9-22 maja. Cechy patrona, jakie powinni naśladować chrześcijanie, to umiłowanie modlitwy, pokora, cierpliwość, miłosierdzie względem bliźniego. Ciało świętego Mikołaja trafiło w 1807 roku do włoskiego miasta Bari, gdzie po dzień dzisiejszy znajduje się w soborze zbudowanym ku czci świętego. Kult świętego Mikołaja jest szeroko rozpowszechniony w Cerkwi Prawosławnej oraz w Kościele Rzymskokatolickim3.
    22 maja każdego roku rzeszowscy prawosławni obchodzą święto parafialne, upamiętniając Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari.
    Parafia działa w strukturach Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej kierowanej przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Adama Prawosławnego Arcybiskupa Przemyskiego i Nowosądeckiego z siedzibą w Sanoku. Diecezja Przemysko-Nowosądecka to jedna z sześciu diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Oprócz nich funkcjonuje diecezja polowa4.
    23 maja 2005 rzeszowskim proboszczem został ks. Jarosław Kadyło5, pełniący posługę przez kilka lat, do 5 października 2009 roku. Od 5 października 2009 proboszczem jest młody duchowny ks. Dariusz Bojczyk.
    Wierni od czasu powstania wspólnoty parafialnej modlili się w prywatnych pomieszczeniach zastępczych, takich jak mieszkania. Kościół Prawosławny ubiegał się o działkę w Rzeszowie przez dwa lata. Arcybiskup zaakceptował lokalizację na Wilkowyi. Dzięki decyzji radnych z 20 lutego 2007 roku parafia otrzymała za symboliczną złotówkę potrzebną działkę. Pierwsza świątynia prawosławna powstała w mieście przy ulicy Cienistej, obok cmentarza na Wilkowyi. 8 września 2007 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam dokonał poświęcenia nowego ołtarza i cerkwi6.
    Parafianie spotykają się na nabożeństwach przy Cienistej dwa razy w tygodniu. W niedzielę o 9.00 jest odprawiana Święta Liturgia, a w czwartek o 17.00 ma miejsce Akatysyt ku czci św. Mikołaja. W przeddzień Wielkich Świąt o 17.00 odbywa się Wieczernia, zaś następnego dnia o 9.00 rozpoczyna się Świąteczna Liturgia.

Adrian Uljasz

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl