Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageFoto: Wiesław Mincer

O ile w wielu krajach rozwiniętych w połowie XX wieku zamykano ostatnie domy dziecka, o tyle w Polsce otwierano i budowano nowe, duże, pozbawione jakichkolwiek cech rodziny placówki opieki, przypominające bardziej fabryki czy zakłady pracy (regulaminy, kierownicy, stołówki), niż miejsce pełne miłości, troski, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa dziecko uczy się żyć. Oczywiście nie każda rodzina jest w stanie zapewnić dziecku wszystko to, czego ono w swoim rozwoju (zwłaszcza psychiczno-emocjonalnym) potrzebuje. Doświadczenie pokazuje jednak, że nawet nie najlepsza rodzina jest o wiele lepszym, tańszym i bardziej efektywnym środowiskiem wychowywania dziecka, niż placówka zatrudniająca choćby najlepszych wychowawców i wyposażona w najlepszy sprzęt.
Rodzina jest niedającym się zastąpić miejscem prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka. Brak takiego miejsca skutkuje zaburzeniem w rozwoju i wychowaniu, gdyż to rodzina najbardziej oddziałuje na dziecko, dając mu nie tylko dach nad głową, ale i miłość, akceptację, poczucie bezpieczeństwa, przekazując wzory zachowań i zasady, których dziecko nie nauczy się w żaden inny sposób. Stąd też rodziny nie da się zastąpić innymi formami wychowania, a braki spowodowane sieroctwem są nie do zrekompensowania.
Jedną z powinności społeczeństwa jest troska o tych, którzy sami nie są w stanie zatroszczyć się o siebie, o dzieci, które pewnego dnia mogą stać się albo motorem napędowym, albo "kulą u nogi" tego społeczeństwa, zależnie od modelu ich wychowania. Dlatego też osoby zajmujące się problemem sieroctwa właśnie z rodziną zastępczą wiążą duże nadzieje. Powoli staje się ona miejscem, gdzie młody człowiek, niemający szans na wychowywanie się w naturalnej rodzinie, zostaje prawidłowo przygotowany do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Miejscem, które zatrzymuje proces powielania czy wręcz "dziedziczenia" patologicznych postaw i zachowań, nabytych w dysfunkcyjnej rodzinie naturalnej czy domu dziecka.

Krzysztof Wilczewski

Można zmienić świat - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl