Drukuj

Spis treści:

2  dr Dorota Niewieczerzał: Nieznośna lekkość interpretacji

3  ks. Semko Koroza: „Porwani” Bożą łaską  (kazanie)

4  Andrzej Grzegorczyk: Kiedy Luter stoi przed ikoną

6  ks. Zdzisław Tranda: 10 lat Karty Ekumenicznej

8  Łukasz P. Skurczyński: Mary Daly - prorokini postchrześcijańska?

10  Adrian Uljasz: Prof. Zofia Lejmbach (1901-1995)

12  Joanna Szczepankiewicz-Battek: Prof. Jan Pellar (1934-2011)

14  Moja czy Twoja wola? Poszukując recepty na wątpienie z Krzysztofem Doroszem rozmawia Krzysztof Urban

17  Laurence Freeman: Jezus, wewnętrzny nauczyciel (fragmenty książki)

20  Ernest Larkin: Medytacja chrześcijańska i duchowość pustynna

21  Kontemplacja i jedność. Oświadczenie ekumeniczne

22  ks. Zdzisław Tranda: Homoseksualizm - problem etyczny, ale nie tylko

25  Andrzej Nawrocki: Pokusa hipokryzji

26  Listy

38  Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Oto idziemy do Jerozolimy - Wiara na co dzień

38  Martin Buber:   Bez przyszłego świata - Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

40  prof. Rafał Marcin Leszczyński: Meet the Puritans (Wśród książek)

 

Jednota 3-4/2011

 

Kup JEDNOTĘ nr 3-4/2011:


Informacje o prenumeracie