Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Skarbonka Diakonijna 2021 (fot. Michal Karski)
Inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. Od lewej: Marzena Matejka z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk i dyrektor Eleos ks. Doroteusz Sawicki (fot. Michał Karski)

 

Pod hasłem „Czas miłosierdzia” w Centrum Kultury Prawosławnej odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. To ekumeniczna akcja charytatywna prowadzona przez organizacje czterech Kościołów na rzecz pomocy osobom potrzebującym, głównie seniorom.

Skarbonka Diakonijna prowadzona jest w Czasie Pasyjnym przez Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Eleos Kościoła Prawosławnego. Zachęcają one do rezygnowania w tym czasie z drobnych przyjemności, zbierania zaoszczędzonych w ten sposób środków do specjalnie przygotowanych skarbonek i przekazywania ich na cele akcji, czyli przede wszystkim pomoc seniorom.

Tegoroczna edycja akcji została zainaugurowana 16 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Ze względu na pandemię COVID-19 miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji, dwójka młodych ludzi i dziennikarze. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia.

Podczas inauguracji w sposób symboliczny wrzucano do skarbonek to, co można ofiarować seniorom. Młodzi ludzie Natalia i Mateusz Lewczak wrzucili telefon i rękawiczki – symbolizujące rozmowę i prezent. Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Ryszard Bogusz wrzucił kartkę z uśmiechniętą twarzą – symbol życzliwości. Marzena Matejka z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wrzuciła maseczkę – symbol troski i bezpieczeństwa. Dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Wanda Falk wrzuciła czekoladę – symbolizującą czas i wsparcie, np. w codziennych zakupach. Dyrektor rzymskokatolickiego Caritas Polska ks. Marcin Iżycki wrzucił leki – jako symbol zdrowia. Natomiast dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki wrzucił klucze do domu – symbol rodzinnego ciepła.

Akcja, jak co roku, potrwa do Wielkanocy.