Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Duchowni Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

„Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego. Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym. Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary” – napisali w swym stanowisku duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Stanowisko zostało przygotowane podczas posiedzenia Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, która odbyła się 29 października w Łodzi. Reformowani pastorzy odnoszą się w nim do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października oraz spowodowanych nim protestów społecznych. W orzeczeniu stwierdzono, że przepis o możliwości przerwania ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Duchowni reformowani wyrazili swoje zaniepokojenie przebiegiem sporu wokół aborcji w Polsce, brakiem wrażliwości obu stron konfliktu na emocje drugiej strony, aktami przemocy, nieodpowiedzialnymi wypowiedziami polityków oraz rozpatrywaniem tak poważnej sprawy bez szerokich konsultacji społecznych. „Zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom, realizowanym przez jakąkolwiek siłę polityczną, instrumentalnego wykorzystywania religii, Kościołów oraz reprezentowanych przez nie wartości dla osiągania doraźnych celów politycznych” – napisali. Podkreślili, że obowiązkiem władzy jest dialog ze społeczeństwem, a Kościół nie może się zgodzić na dzielenie obywateli

W stanowisku odniesiono się też do przedmiotu sporu. „Jako Kościół chrześcijański uważamy, że życie powinno być szczególnie chronione, a ochronę tę należy zapewnić na etapie prenatalnym przede wszystkim przez troskę o kobietę w okresie ciąży, gwarantując jej pomoc we wszelkich możliwych aspektach: medycznym, psychologicznym, społecznym, a w szczególnej potrzebie także materialnym. Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego. Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym. Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary” – czytamy w tekście stanowiska.

Przypomnijmy, że swoje oświadczenie w sprawie obecnego sporu wydała również grupa parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. „Jesteśmy przeciw zmianom prawa zakazującym kobietom przerywania ciąży w sytuacji nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Czynimy tak, gdyż żyjemy Chrystusem” – napisali warszawscy ewangelicy reformowani. Głos zabrał też zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec. Jego zdaniem w protestach, które mają miejsce, nie chodzi o aborcję, ale o wolność decydowania o sobie, o swoim życiu. „W Chrystusie nie jesteśmy niewolnikami, ale wolnymi, aby osobiście podejmować decyzje, wybory, nawet te najtrudniejsze i najbardziej brzemienne w skutkach i ponosić za nie odpowiedzialność” – napisał 30 października na swoim blogu.

W 1991 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wydał oświadczenie w sprawie ustawy o ochronie życia poczętego. „Anomalia społeczna, jaką jest masowe przerywanie ciąży, domaga się uregulowania, jednakże wywieranie nacisków na ciała ustawodawcze w celu wprowadzenia surowych przepisów prawnych i karnego ścigania winnych nie należy do obowiązków Kościoła chrześcijańskiego. Forsowanie rozstrzygnięcia problemu na drodze ustawy antyaborcyjnej oznacza klęskę Kościoła jako siły moralnej. Chrystus nie przyszedł wszak sądzić i karać, lecz ratować ludzi przed złem. Kościół powinien więc kierować się również w tej sprawie ewangeliczną zasadą miłości bliźniego” – czytamy w oświadczeniu sprzed blisko 30 lat.

 

Stanowisko Konferencji Duchownych

Duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zebrani na posiedzeniu Konferencji Duchownych w dniu 29 października 2020 r. wyrażają głębokie zaniepokojenie tym, co dzieje się w naszym kraju wokół zjawiska aborcji.

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, głęboko nieodpowiedzialne wypowiedzi szeregu polityków mogące skutkować falami nienawiści i agresji, wreszcie rozpatrywanie samego zjawiska aborcji bez oparcia go o szerokie konsultacje społeczne – wszystko to bardzo nas niepokoi.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom, realizowanym przez jakąkolwiek siłę polityczną, instrumentalnego wykorzystywania religii, Kościołów oraz reprezentowanych przez nie wartości dla osiągania doraźnych celów politycznych. Obowiązkiem każdej władzy jest stały dialog ze społeczeństwem, zwłaszcza w tych szczególnie delikatnych kwestiach, dbałość o unikanie wszystkiego, co w społeczeństwie powoduje podziały i wzajemne ataki. Prawem obywatela w demokratycznym państwie jest wyrażanie swoich opinii i poglądów również w formie protestów i pokojowych demonstracji.

Jako Kościół chrześcijański uważamy, że życie powinno być szczególnie chronione, a ochronę tę należy zapewnić na etapie prenatalnym przede wszystkim przez troskę o kobietę w okresie ciąży, gwarantując jej pomoc we wszelkich możliwych aspektach: medycznym, psychologicznym, społecznym, a w szczególnej potrzebie także materialnym.

Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego.

Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym. Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary.

Kolejną kwestią budzącą nasze głębokie zaniepokojenie jest ogromny brak wrażliwości stron tego konfliktu na emocje drugiej strony. Zwolennicy całkowitej dopuszczalności aborcji walcząc o swoje poglądy wypowiadają się często w sposób lekceważący uczucia osób o odmiennych przekonaniach, a także osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przeciwnicy legalizacji aborcji negują poprawność i dopuszczalność jakkolwiek odmiennego od swojego sposobu myślenia.

Niepokoją nas też całkowicie niedopuszczalne akty przemocy.

To wszystko dotkliwie dzieli obywateli naszego kraju na co, jako Kościół, nie możemy się zgodzić.

Blisko trzy dekady po publikacji dokumentu Synodu naszego Kościoła (Oświadczenie Synodu KER w sprawie ustawy o ochronie życia poczętego, 4–5 maja 1991 r.) uważamy za potrzebne powtórzyć słowa, które wtedy padły: „Wspólnota chrześcijan ma obowiązek otaczać opieką słabych, podawać dłoń potrzebującym pomocy, wspierać chwiejących się, wskazywać drogę błądzącym, uczyć rozróżniania między dobrem a złem, budzić świadomość popełnionego grzechu, wzywać do pokuty i ogłaszać miłosierdzie Boże. Jest to zadanie niewspółmiernie trudniejsze od stanowienia praw, a potem ścigania winnych”.

Konferencja Duchownych
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Łódź, dnia 29 października 2020 r.

______________

Czytaj też: