Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2013, s. 6

ekumeniaW dniach 6–10 października Związek Kościołów Szwajcarii i Kościół Ewangelicki w Niemczech zorganizowały wspólnie w Zurychu ekumeniczny kongres poświęcony przygotowaniu do obchodów rocznicy reformacji w 2017 r. Z wielu ewangelickich Kościołów Europy przyjechali delegaci by rozmawiać o nadziei związanej z obchodami rocznicy, o znaczeniu – także dzisiaj – tamtych wydarzeń dla społeczeństw naszych krajów i o zadaniach, które stawiają sobie społeczności ewangelickie, gdy przygotowują się do obchodów rocznicy.

Pośród ok. 200 uczestników kongresu byli także trzej duchowni z Polski: luteran reprezentowali ks. Grzegorz Giemza i ks. Marcin Brzóska, a reformowanych – niżej podpisany.

Kongres rozpoczął się od poznania poglądów innych wyznań. Ocenę Kościoła anglikańskiego przedstawił abp Rowan Williams, a krytycznych uwag – w kwestii znaczenia reformacji – z pozycji Kościoła rzymskokatolickiego nie szczędził kard. Kurt Koch, przewodniczący papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Zarówno ks. Gottfried Locher w imieniu Szwajcarów, jak i ks. Nikolaus Schneider w imieniu Niemców wyrazili wolę wspólnych przygotowań do rocznicy, którą jednoznacznie określono jako przypadającą w 2017 r. 500. rocznicę rozpoczęcia procesu wprowadzania niezbędnych reform w życiu Kościoła. Szczególnie mocno akcentował takie ujęcie ks. Nikolaus Schneider próbując odpowiedzieć na pytania: Czym jest w istocie jubileusz reformacyjny, do kogo należy i czy to ważne, żebyśmy uważali to wydarzenie za wspólne dobro?

Na stronie internetowej Kościoła postaram się zamieścić trochę więcej szczegółów o wystąpieniach w dyskusji przedstawicieli poszczególnych Kościołów.