Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 

 

W Żychlinie koło Konina odbyła się konferencja popularno-naukowa „450-lecie wydania Biblii brzeskiej”. Referenci mówili m.in. o reformacyjnej idei tłumaczenia Biblii na języki narodowe, historii powstania Biblii brzeskiej, znaczeniu tego przekładu dla języka polskiego czy wykorzystaniu go w dydaktyce.

Konferencja w Żychlinie odbyła się 25 października i została zorganizowana przez tamtejszą parafię ewangelicko-reformowaną we współpracy z miejscowym Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

To już kolejna w ostatnich miesiącach sesja poświęcona temu przekładowi. Przypomnijmy: w tym roku przypada 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej – pierwszego polskiego tłumaczenia całej Biblii z języków oryginalnych, dokonanego przez ewangelików reformowanych.

Pierwszy wykład wygłosiła Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i redaktor naczelna JEDNOTY. Mówiła na temat potrzeby tłumaczenia Biblii na język narodowy od reformacji do czasów współczesnych. Referat na temat historii powstawania Biblii brzeskiej wygłosił Mateusz Jelinek, student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Natomiast o fenomenie tego przekładu mówił Krzysztof Bandoła-Skierski, pracownik Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Kolejne referaty wygłosili: administrator żychlińskiej parafii reformowanej ks. Tadeusz Jelinek („Znaczenie Biblii pińczowskiej w społeczności lokalnej”), filolożka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Mielczarek („Tłumaczenie Biblii a uformowanie się literackiego języka polskiego w XVI w.”) oraz dydaktyk języka polskiego i przedmiotów informatycznych Jakub Aleksandrowicz („Biblia brzeska i inne tłumaczenia tekstów biblijnych w różnych metodach dydaktycznych. Projekt edukacyjny i metoda »odwróconej klasy«”).

Konferencję podsumował dr Krzysztof Wereszczyński, historyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Podczas sesji prof. Rafał Marcin Leszczyński zaprezentował książkę „Biblia brzeska – historia, język, teologia”, zawierającą materiały z konferencji, która odbyła się 8 czerwca we Wrocławiu (o konferencji pisaliśmy tutaj).

 

Poniżej fotorelacja z konferencji w Żychlinie (fot. Archiwum PE-R Żychlin)