Drukuj

Czy zła jest na świecie więcej niż dawniej? (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: W obliczu spraw ostatecznych (kazanie) – 3
I. Scholl: Od dwustu pięciu lat – 5
A. Sękowska: „Pracować dla chwały Boga i dobra bliźnich.” Pastorowa Stanisława Mazierska i „jej” Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany w Wielkiej Brytanii – 8
Skruszone sumienie. Deklaracja z Drancy – 12
J. Poujol: Francuscy chrześcijanie a ustawy antyżydowskie. Katolicy i protestanci pod rządami Vichy – 13

A. Sękowska: Rodzina Krzewskich (Ci, którzy zginęli...) – 14
S. Grabska: Możliwości i bariery pojednania w moim Kościele i pomiędzy Kościołami – 17
K. Lindenberg: Najbardziej ekumeniczne – 19
W. Mlicka: Myślane nocą – 21