Drukuj

Śp. ks. Jerzy Stahl 13 VI 1939 - 16 II 1997 – 2
T. J. Zieliński: Zbawcza wola Syna Człowieczego (kazanie) – 3
Chcę słuchać Twoich słów, Panie! (modlitwa) – 4
Ks. A. Skowronek: Reformacja jako permanentne zadanie Kościoła katolickiego – 5
D. Gwertzman: Judaizm zrodzony na pustyni – 8
M. Kwiecień: Ziemia Święta w holenderskim pejzażu – 12
A. Aduszkiewicz: Polska Reformacja - epizod bez znaczenia? (Wśród książek) – 16

Jeszcze o Hare Kryszna (Listy) – 17
K. Lindenberg: Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Warszawski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 1997 – 18
E. Sakowicz: „Pokoju nie można osiągnąć bez modlitwy...” Dziesięciolecie Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu – 20
Przed laty pisali o nas – 21