Drukuj

NR 3/2019, s. 13

Duchowni ewangelicko-reformowani (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wyraziła swój sprzeciw wobec przemocy wymierzonej w uczestników Marszu Równości w Białymstoku oraz solidarność z ofiarami tej przemocy. „Nie uważamy zgodnego z prawem i Konstytucją wyrażania oraz manifestowania własnych poglądów za atak ani za zagrożenie dla któregokolwiek Kościoła czy też chrześcijaństwa w ogóle” – czytamy w tekście stanowiska Konferencji.

20 lipca w Białymstoku odbył się Pierwszy Marsz Równości. Jego celem było przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość i orientację seksualną, wyrażenie solidarności z osobami LGBT+ oraz walka o prawa człowieka. Grupy sprzeciwiające się temu marszowi fizycznie zaatakowały jego uczestników. Napastnicy – z których część utożsamiała się ze środowiskami prawicowymi, kibicowskimi czy chrześcijańskimi – obrzucali demonstrantów kamieniami, butelkami, petardami i jajkami. Doszło również do pobić.

Sprzeciw wobec tej przemocy i solidarność z jej ofiarami wyraziła Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, która obradowała 23 lipca w Zelowie. W ogłoszonym stanowisku w tej sprawie duchowni reformowani podkreślili, że Bóg jest Bogiem miłości bezwarunkowej, a traktowanie drugiego człowieka z wyższością jest tej miłości przeciwne. „Kiedy dochodzi do tego jeszcze przemoc, fizyczna lub słowna, nienawiść i deprecjonowanie drugiego człowieka dla jego poglądów, cech fizycznych, języka, wyznania, orientacji, przynależności etc., docieramy do przestrzeni nie tylko nam obcej, ale i w naszym przekonaniu przeciwnej Bożej Ewangelii miłości” – czytamy w tekście stanowiska.

Duchowni reformowani podkreślają, że wiara w Boga nakazuje im sprzeciwić się tej przemocy i nienawiści oraz solidaryzować z jej ofiarami. „Nie uważamy zgodnego z prawem i Konstytucją wyrażania oraz manifestowania własnych poglądów za atak ani za zagrożenie dla któregokolwiek Kościoła czy też chrześcijaństwa w ogóle” – napisali w swym stanowisku.

 

Czytaj: Stanowisko Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie wydarzeń w Białymstoku