Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Boże,
pomimo mojej wolnej woli
i Twojej - jedynej w swoim rodzaju � miłości,
pragnę pozostać tutaj, gdzie jestem,
i wypełniać to, czego ode mnie oczekujesz.
Nie. Nie chcę iść nigdzie indziej.

Matka Teresa