Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1-2 / 2004

Panie nasz, niepojęty Boże,
Pokaż nam drogę do Ciebie.
Stoimy bezradni w ciemności,
A Tyś jest światłością świata.
Niepokój nas męczy i rozpacz,
A Tyś jest naszym pasterzem.
Nie Twoich słuchamy przykazań,
Bo inni tyle chcą od nas.
O, daj nam nareszcie być sobą,
Pokaż nam drogę do Ciebie.
Prawdziwej nas naucz miłości,
Objaw nam wiarę, nadzieję.
Dotknij nas, Panie, swą dłonią,
Bądź drogą, radością i życiem.