Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

3 / 2004

Nawet tysiąc przewinień,
których człowiek jest świadom i które wyznaje,
nie jest tak niebezpiecznych i tak pełnych zła,
jak jedno jedyne przewinienie,
którego nie rozpoznasz i nie zechcesz uznać.

Johannes Tauler (1300-1361)
[Dominikanin, uczeń mistrza Eckharta, mistyk i kaznodzieja]