Drukuj

NR 3/2012

Luteranski kosciol Bozego Narodzenia w Betlejem (fot. Roman Pawlas)z ks. Romanem Pawlasem,
proboszczem parafii luterańskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
rozmawia Ewa Jóźwiak

 

 

Ewa Jóźwiak: Czy uprawnione jest sformu­łowanie „ewangelicki Izrael” w kontekście tego, co możemy tam zobaczyć?

Ks. Roman Pawlas: Sądzę, że tak. Kościół luterań­ski bardzo mocno zaznaczył swo­ją obecność w Izraelu, Palestynie, w Jerozolimie. W niecałe dwieście lat zdążył założyć kościelną sieć parafii, bardzo dobrych szkół, instytucje na­ukowo-badawcze oraz szeroko znany i bardzo ceniony jerozolimski szpital na Górze Oliwnej. Wszystko to żyje, działa, jest bardzo potrzebne. Powie­działbym, że jest to obecność szale­nie istotna, choć nie rzuca się w oczy.

I do tego obecność dla nas chyba mało znana.

Ubolewam nad tym. Izrael od­wiedza coraz więcej osób z naszych Kościołów. Co rusz czytam o wy­jazdach organizowanych przez duże luterańskie parafie. Oczywiście cho­dzi o swoisty religijno-turystyczny kanon: Jerozolima, Cezarea, Jaffa, Jerycho, Jezioro Galilejskie, rzeka Jordan, Morze Martwe, Betlejem, Nazaret, może jeszcze góra Ta­bor, twierdza Masada, wykopaliska w Qumran. To zrozumiała podsta­wa, ale będąc w Jerozolimie warto odwiedzić typowo luterańskie miej­sca. Jeśli przypadnie niedziela, to wybrać się na jakieś nabożeństwo, na przykład w języku arabskim (cie­kawe przeżycie!) o godzinie dzie­wiątej w luterańskim kościele Zba­wiciela, położonym w samiutkim środku Starej Jerozolimy, albo po angielsku obok w kaplicy Świętego Jana, albo na nabożeństwo spowied­nio-komunijne w języku niemieckim o godzinie dziesiątej trzydzieści. Cały czas mówię o ewangelickim centrum kościelnym w Jerozolimie przy Muristanie, gdzie znajduje się duży i piękny kościół Zbawiciela, kaplica krzyżowców, centrum Dia­konii, Szkoła im. Marcina Lutra, biu­ra parafialne, siedziba zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Luterańskie­go w Jordanii i Ziemi Świętej, bisku­pa Muniba Younana.

Biskup Younan to znana postać wśród luteran.

Na pewno tak. Sympatyczny, ciepły człowiek. To jerozolimski Arab i luteranin. Ukończył studia teologiczne w Helsinkach, potem w Chicago. Od swojej ordynacji w 1976 r. przez cztery lata był dusz­pasterzem palestyńskiej parafii przy...

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

 

Na zdjęciach:

 

Szkola im. Marcina Lutra w Jerozolimie (fot. Roman Pawlas)