Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Bp Mria JepsenNR 7-8 / 2005

ROZMOWA Z MARIĄ JEPSEN, PIERWSZĄ NA ŚWIECIE BISKUPKĄ LUTERAŃSKĄ

Piotr Kalinowski Ekumeniczna Agencja Informacyjna Ekumenizm.pl: Od kiedy Kościół Ewangelicko-Luterański Północnej Elby ordynuje kobiety na duchownych?

Bp Maria Jepsen: Nasz Kościół czyni tak od końca lat 60.

A jak to się stało, że panie objęły również urząd biskupi?

W służbie kościelnej nie dostrzegamy różnic między kobietą a mężczyzną. Była to więc tylko kwestia czasu i przyzwyczajenia, aby zaakceptować kobietę na urzędzie biskupim. Konsekwencja nakazywała, aby kiedyś została wybrana także biskupka. Cieszę się, że stało się to możliwe w 1992 roku.

Ksiądz biskup objęła swój urząd w 1992 roku, czyli prawie 30 lat po tym, jak Pani Kościół zdecydował się ordynować kobiety. A czy były jakieś wcześniejsze próby?


Tak. Już w 1990 roku kobieta zgłosiła swoją kandydaturę na urząd biskupa. Wówczas wybór nie powiódł się, lecz w 1992 roku nic nie stało już na przeszkodzie.

Czy protestowano przeciwko biskupkom?

Oczywiście pojawiły się głosy sprzeciwu, ponieważ niektórzy byli tak uwarunkowani przez patriarchalną tradycję, że odrzucali kobietę jako biskupa. Także dziś pewne osoby mają zastrzeżenia co do tego, czy kobiety mogą obejmować urząd pastorski. Jednak liczba przeciwników jest bardzo, ale to bardzo mała.

Jakie są osobiste refleksje ksiądz biskup na temat jej posługi?

Jestem wdzięczna, że jako pierwsza zostałam wybrana na "proboszczową" Kościoła Północnej Elby (w Niemczech słowo "Pröbstin" znaczy tyle, co "regionalna biskup", "krajowa superintendentka" w innych Kościołach krajowych Ewangelickiego Kościoła Niemiec - przyp. red.), a później na urząd biskupa. Mamy różne tradycje i podejścia w odniesieniu do wiary i urzędu kościelnego. Z całą pewnością konieczne jest, aby kobiety przejmowały pełną odpowiedzialność w Kościele, nie tylko w zadaniach społecznych i diakonijnych, lecz także na kościelnych stanowiskach kierowniczych.

Jakie jest oficjalne stanowisko Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) i EKD na temat roli kobiety w Kościele?

Zarówno VELKD, jak i EKD, zawsze jasno i wyraźnie wyrażały się na temat ordynacji kobiet i obejmowania przez kobiety urzędu biskupa, i to nawet wtedy, gdy kwestia ta stała się szczególnie aktualna na początku lat 90. Nie było oficjalnego sprzeciwu, a jedynie słowa poparcia.


Bp Maria Jepsen jest pierwszą na świecie biskupką luterańską i najstarszym stażem biskupem Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD). Pani biskup odprawiła kilka lat temu nabożeństwo dziękczynne z kard. Josephem Ratzingerem, co katoliccy tradycjonaliści nawet dziś wypominają papieżowi Benedyktowi XVI.